Siri Spillum

About the Author Siri Spillum

Livet på Furua er en ukentlig spalte i Aftenposten som handler om en imaginær bedrift skapt av Siri Spilllum. Hun jobber til daglig med å inspirere bedrifter og organisasjoner til arbeidsglede og læring.