Hun vil bidra, men ender opp med å overkjøre andre. En brobygger er en positiv kraft – stort sett.

Markedsrådet med Sander i sjefsstolen er nokså klar på hvilket reklamebyrå Furua kommer til å velge. Vårens kampanje skal bli den beste. Det står mellom to suverene byråer. Sander gleder seg over å fortelle dette til kategorisjefen Stine. Ikke det at han trenger råd eller tips. Han er knapt ferdig med å fortelle før Stine ber ham ringe til sin venninne Janne. Hun kjenner nemlig «alle» byråene. Janne kan sikkert gi ham opplysninger som vil være til stor hjelp. Sander drar på det.

Stine er som besatt av tanken på at Janne er et funn for Sander. Hun oppfatter ikke at Sander slettes ikke ønsker råd fra hverken Janne eller andre. Stine er som besatt av å bygge en relasjon. Hun er i gang med å bygge en bro. Hun er i sitt ess.

Stine følger opp Sander med å spørre om han har ringt til Janne. Det har han jo ikke. Han blir svar skyldig. Han var utydelig fra starten av. Han kommer i takknemlighetsgjeld over noe han ikke har bedt om. Han angrer på at han involverte Stine i det hele tatt.

I foreningens ånd

Det er fantastisk å ha en brobygger rundt seg, vel å merke når hun tar seg tid til å høre etter. Da bobler hun over av kreative løsninger. Det ligger i brobyggerens natur å føre noe videre, fra den ene til den andre siden. Fra krig til fred. Fra gammelt til nytt. Fra problem til løsning. Fra fortvilelse til glede. Fra stillstand til gjennomføring.

Brobyggeren er umettelig på jakten av å skape noe bedre. Hun blir drevet av å forene. Alene. Hun er litt av en giver!

Når iveren tar overhånd

Ivrig etter å komme i gang med brobyggingen, overser hun nødvendigheten av å lytte. Viktig informasjon kommer derfor ikke frem. Hun hopper over den. Hun har det for travelt.
Du forteller at du er sliten, og ønsker bare forståelse. Men før du er ferdig med å fortelle har brobyggeren svar: «Du kan låne hytta til svigermor, og ungene kan sikkert bo noen dager hos søsteren din.» Har du ikke vært sliten før, så blir du det nå. Du prøver å dempe. Hun fortsetter med å si at til hytteturen kan du kan låne hennes nye ski.

En brobygger som ikke hører, sier gjerne;

«Du skal få adressen til hotellet vi besøkte sist jul, da får du garantert en fin tur!»

Mens du bare vil høre om turen.

«Bestill time til behandleren min, han tar alt!»

Du fortalte bare om dine søvnproblemer, og vet selv hva som skal til. Du ønsker ikke råd.

«Leste du den boken jeg snakket om?»

Du sa jo aldri at du ønsket å lese den.

En brobygger kan ha vanskeligheter med å forstå at noen ikke ønsker hennes råd og hjelp. Hun ser når du ikke tar imot hjelpen. Da lar hun det ligge urørt. Hun har jo gitt. Da er det du som ikke har tar imot. I dette feltet kan det fort oppstå takknemlighetsgjeld og dårlig samvittighet. Ja nærmest en opplevelse av ansvarsfraskrivelse.

Deg i rollen som brobygger:

  • Er du sikker på at du har nok informasjon før du går i gang med å forene den ene siden med den andre?
  • Er det avklart hvor og på hvilken måte broen skal bygges?
  • Når iveren syder, er du da i gang med å bygge bro? Fint, bare sjekk at mottageren ønsker dine innspill.

Når andre er brobygger:

  • Si noe om at du kun ønsker å dele noen tanker. At du bare ønsker en bekreftelse, ikke nødvendigvis fiks ferdige løsninger.
  • Har du med en brobygger å gjøre, så avvis høflig hjelp om du ikke ønsker den.

NB:

Med tilstedeværelse og aktiv lytting så kan brobyggeren få med seg nyansene. Meiselen har hun alltid klar. Og med hvilken iver!

Les om de andre personlighetene som jobber på Furua AS

FOTO: JENNY JORDAHL
Se artikkelen på aftenposten.no