Han ville lede skuta med stø kurs, med nøyaktig presisjon. Det gikk bra – en liten stund. Bli med til Furua A/S, bedriften der alt kan skje.

Da Nils ble ansatt som administrasjonssjef hos Furua as for en tid tilbake, mente alle at han ville være den perfekte for jobben.

Han var kjent for å være en kar med god oversikt. Ja, pinlig nøyaktig var han også. De hadde hatt en veik leder og trengte en som visste hvor skapet skulle stå.

Nils tok tak i mye og fikk andre til å gjøre tingene slik han ville. Han kontrollerte alt og var involvert i alle beslutninger.

Det gikk tålelig bra en stund, inntil lagånden og engasjementet var blitt borte. Den ene etter den andre opplevde at ideer ble trenert til fordel for Nils sine påfunn.

Det ble uro i teamet. Nils innyndet seg hos nøkkelpersoner, spesielt på felter han hadde lite kompetanse selv. Han manipulerte der han måtte. Slik fikk han kontroll.

Teamet var frynsete.

Beregnende

På personalmøtet under Eventuelt, ble misnøyen tatt opp. Tea hadde fått seg ny jobb, så hun hadde ikke noe å tape på å være talerøret for teamet.

«Men kjære dere, jeg ville jo bare lede skuta med stø kurs mot målet!» Det var ikke måte på hvor ansvarsfull Nils var i sine forklaringer. Godt ment var alt han gjorde!

Kontrollfriken er en som ikke respekterer andres grenser i sin higen etter kontroll. I sin grådighet etter å kontrollere andre, brukes ulike midler. Det koster lite å tråkke over. Det gjelder å vinne. Eller rettere sagt: Det gjelder ikke å tape. Det å miste ansikt er det verst tenkelige for en kontrollfrik.
kontrollfreak_hele

Usunne overdrivelser

Jeg snakker ikke om den sunne kontrollen. Den må en leder ha, så ikke det meste går over styr. Jeg snakker om den usunne overdrivelsen.

Vi kjenner kontrollfriken igjen som beregnende og en som vet best. Han bor i oss alle, men er mer aktiv hos noen.

Men først litt om generell kontroll. Allerede som barn blir vi introdusert for viktigheten av å ha kontroll. Gjør vi ikke lekser, mister vi kontroll over egen utdanning. Følger vi ikke tiden, når vi ikke bussen. Vi innordner oss. Dette kan vi si er den sunne kontrollen.

Barn blir også utsatt for usunn kontroll. Mange foreldre leser barns internettrafikk og sms. Barna blir bedt om å ringe hjem straks de er utenfor husets fire vegger. De blir overvåket.

Det igjen appellerer til å leke «mus og katt» med foreldrene, til å lure og gjemme, til ikke å si og dele. Vi går tidlig i skole!

Bonusen er at barn lærer å sno seg.

Stoler ikke på andre

Kontrollfriken sier: «Det gjør jo barna trygge! Vi gjør det fordi vi er så glade i dem!»

Og skulle det skje noe, som det av og til gjør, så har kontrollfriken ryggen fri! Ansvarsfull, synes han selv.

Kontrollfriken stoler ikke på andre enn seg selv. Han ønsker ikke å gi andre en sjanse. Han vil heller bekrefte hvor viktig og riktig egne beslutninger er. De er nemlig udiskutable.

Kontrollfriker skal alltid ha det siste ordet, uansett hvor godt jobben er utført. Han ser ikke verdien av at andre skal lære/erfare.

Prisen med å ha en kontrollfrik på laget, kan bli drøy. Det er utrygt å ha en observatør på skulderen. Du får aldri være i fred. Arbeidsgleden forvitrer når du hele tiden er under lupen til kontrollfriken.

Det er håp selv for kontrollfriken.

Deg som kontrollfreak:

  • Når du skjønner at du har gått over grensen fra den sunne til den usunne kontrollen, så bestem deg for å dempe den.
  • Vær oppmerksom på egen agenda når du ikke hører på andre, er redd for å tape eller er den som alltid vet best. Godta at andre har mye å bidra med.
  • Ikke undervurder de rundt deg!

Når andre har rollen:

  • Ikke godta urimelighetene til kontrollfriken.
  • Si ifra når nok er nok.
  • Prøv å få til en godt ladet samtale rundt temaet.
  • Blir du overvåket av kontrollfriken, er det berettiget å be om en forklaring på det du opplever som mistillit.

NB! Ved å si fra seg den usunne kontrollen, har du mye å vinne. Du gir da andre spillerom og åpner for godt lagspill.

Møt flere karakterer på Furua A/S.

Les artikkelen på aftenposten.no

Illustrasjon/Foto: Jenny Jordahl