For høyt. For lavt. Lattersalver eller fremmedord. Det er mange måter å være utydelig på.

Mia tar på seg kjolen hun kjøpte forleden. Muligens litt for fin. Hos Furua er det duket til kreativt forum. Hun er godt forberedt.

Ideen om å la utvalgte kunder være med under utviklingsprosessen, er noe hun brenner for. Hun ser for seg det flotte samarbeidet som kan komme ut av dette.

Mia blir sittende mellom den taletrengte Jon og den alltid så korrekte Linda. Mia føler seg utilpass i sin altfor fine kjole. «Hvorfor tok jeg på meg den i dag?» tenker hun.

I det hun reiser seg for å fortelle om sin idé, utbryter Jon: «Skal du på ball, Mia?»

Hun lar seg vippe av pinnen. Hennes engasjement forsvinner og erstattes av irritasjon på grunn av en heller harmløs kommentar. Hun klarer knapt å samle seg.

Innlegget bærer tydelig preg av det. Hun snakker altfor mye, uten å holde fokus. Hun kommer ikke gjennom. Hun fører seg selv og de andre inn i tåkeheimen.

Tenk hva en kommentar og en litt for fin kjole kan utløse!

Mia lar seg altfor lett påvirke av hva hun tror andre mener om henne. Tror hun at noe er negativt, blir hun usikker. Usikkerheten gjør at hun blir uklar. Da prater hun usammenhengende. Hun mister tråden.

Mumling

Det er mange måter å være utydelig på. Prate lavt. Høylytt. For fort. Snøvlete. Unnlate å svare. Hinte. Snakke andre etter munnen. Bryte ut i stadige lattersalver. Si noe annet enn du mener. Snakke rundt grøten. Ikke si noe. Si A, men ikke B. Si en ting, mens kroppen signaliserer noe helt annet.

Utydelighet skaper støy. For alle parter. Den fører med seg irritasjon, sinne, usikkerhet, fortvilelse og frustrasjon.

Mange konflikter, mistenksomhet og usikkerhet kunne vært unngått hvis vi hadde vært tydelige mot hverandre. Er vi utydelige, risikerer vi at andre lager noe stort ut av noe som egentlig ikke betyr noe.

Du kan ikke gjøre andre ansvarlige for å tolke deg. Det kan de ikke. Gi dem heller anledning til å forstå deg så godt som mulig. Vær tydelig i det du sier og gjør!

Still inn kanalen

Det er mange måter å være tydelig på. Tenk å komme igjennom all tåke og frustrasjon som Martin Luther King, en av de fremste og betydeligste amerikanske talere på 1900-tallet. Ved å tale på den måten som han gjorde, utdannet han, inspirerte han og informerte folket verden over. Han talte til intellektet, følelsene og sjelen. Snakk om å stille inn virkemidlene på samme kanal! Han forsterket budskapet.

På denne måten kan det du ønsker å formidle bli ekstra tydelig. Nyansene er uendelige.

Hvite sokker og pels

Dynamikk skaper du med bruk av nyanser. Er stemmen for høy eller for lav, så juster den! Mulig innholdet også kan nyanseres?

Hvite sokker under dressen kan være nok til at mottageren blir uinteressert. Da glipper budskapet. Ta bort det som skurrer!

Det er neppe tilfeldig at mange mannlige politikere og forretningsfolk går i mørke dresser. Det er bevist at troverdigheten er større da enn ved bruk av lyse og fargesterke gevanter.

Kodene gjør det lettere å forstå. Da trenger man ikke å bruke verdifull tid på å tolke. Det kommer an på hva du vil!

Tåkefyrsten skaper frustrasjon uansett hvor den er. Har du noen gang gått ut fra et jobbmøte og lurt på hva i all verden ble sagt?

Deg som tåkefyrste

:

I hvilke situasjoner er du utydelig?

  • Sett ord på det for deg selv.
  • Lag deg en liten plan hvordan du møter situasjonen neste gang det inntreffer!
  • For noen få kan det være nok å skifte sokker. For andre er det nyttig å se på personlige mønstre som gjør dem utydelige.
  • Er det vanskelig å komme frem med din mening, så finn ut av hvorfor det er slik. Mye er gjort bare med det.
  • Når andre er i tåkeheimen:

  • Gå til kilden av de uklare signalene og be om tydeliggjøring! Uklarhetene blir større om du henger deg på.

    NB!

    Utydelighet griper inn på alle livets områder. Det er et dårlig mønster, som stjeler både krefter og humør. Å være tydelig gir trygghet. Da er det ikke rom for tvil. Det gjør budskapet enklere å forholde seg til. Det gjør livet enklere.

Les om de andre personlighetene som jobber på Furua AS

FOTO: JENNY JORDAHL
Se artikkelen på aftenposten.no